user
Jiyuu Modern Japanese Restaurant
Marikina, 1800 Kalakhang Maynila, Pilipinas
Hitsura
Jiyuu Modern Japanese Restaurant

Puna
pi
Review №1

Some inventive stuff on the menu. Good.

Impormasyon
11 Mga larawan
1 Puna
4 Marka
  • Address:Marikina, 1800 Kalakhang Maynila, Pilipinas
Mga Kategorya
  • Restaurant
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
  • Dine-in:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon