Sa
Saku Sushi
1 Mo. Theresa Street, Marikina, 1800 Metro Manila, Pilipinas
Impormasyon
0 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:1 Mo. Theresa Street, Marikina, 1800 Metro Manila, Pilipinas
  • Lugar:http://sakusushi.wordpress.com
  • Telepono:+63 956 062 6822
Mga Kategorya
  • Restaurant ng pagkaing Hapon
Mga opsyon sa serbisyo
  • Paghahatid:Oo
  • Takeout:Oo
Mga Amenity
  • Mainam para sa mga bata:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon