ka
kape 108
Unit 10 Feliz tower Sampaguita ave. Mapayapa lll, Brgy. Pasong Tamo, Quezon City, 1107, Pilipinas
Impormasyon
0 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:Unit 10 Feliz tower Sampaguita ave. Mapayapa lll, Brgy. Pasong Tamo, Quezon City, 1107, Pilipinas
  • Telepono:+63 2 7210 0899
Mga Kategorya
  • Tindahan ng Kape
  • Restaurant ng Dessert
  • Espresso bar
  • Restaurant na pampamilya
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon