user
Figaro
Gateway, 59 Aurora Blvd Araneta Center, Cubao, Lungsod Quezon, 1109 Kalakhang Maynila, Pilipinas

Impormasyon
1 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:Gateway, 59 Aurora Blvd Araneta Center, Cubao, Lungsod Quezon, 1109 Kalakhang Maynila, Pilipinas
  • Lugar:https://figarocoffee.com
  • Telepono:+63 2 8911 1250
Mga Kategorya
  • Tindahan ng Kape
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
Mga Amenity
  • Mainam para sa mga bata:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon