user
Purple 7 Caf
88, 1106 Congressional Ave, Project 8, Quezon City, Metro Manila, Pilipinas
Hitsura
Purple 7 Caf

Impormasyon
37 Mga larawan
0 Puna
Marka
 • Address:88, 1106 Congressional Ave, Project 8, Quezon City, Metro Manila, Pilipinas
Mga Kategorya
 • Cafe
 • Tindahan ng Kape
Mga opsyon sa serbisyo
 • Paghahatid:Oo
 • In-store na pamimili:Oo
 • Takeout:Oo
Kalusugan at kaligtasan
 • Kailangan ang mask:Oo
 • Kailangang alamin ang temperatura:Oo
 • Nagsusuot ng mask ang staff:Oo
 • Inaatasan ang staff na i-disinfect ang mga surface sa pagitan ng mga pagbisita:Oo
Mga Pagbabayad
 • Cash lang:Oo
Katulad na mga organisasyon