user
Bonchon Chicken
Mexico, Pampanga, Pilipinas

Impormasyon
3 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:Mexico, Pampanga, Pilipinas
  • Lugar:http://bonchon.com.ph
Mga Kategorya
  • Restaurant
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
  • Dine-in:Oo
Pagiging Accessible
  • Pasukan na maaaring daanan ng wheelchair:Oo
Mga Amenity
  • Mainam para sa mga bata:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon