user
Mang Inasal
Blk 275 Lot, 8 Governor's Dr, Silang, Cavite, Pilipinas

Impormasyon
2 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:Blk 275 Lot, 8 Governor's Dr, Silang, Cavite, Pilipinas
  • Lugar:http://www.manginasal.com
  • Telepono:+63 46 443 9469
Mga Kategorya
  • Restaurant
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
  • Dine-in:Oo
Mga Amenity
  • Mainam para sa mga bata:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon