user
Takoichi
Vista Mall, All Day Supermarket, Ground Floor, Santa Rosa - Tagaytay Rd, Don Jose, Santa Rosa, 4026 Laguna, Pilipinas
Hitsura
Takoichi

Impormasyon
1 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:Vista Mall, All Day Supermarket, Ground Floor, Santa Rosa - Tagaytay Rd, Don Jose, Santa Rosa, 4026 Laguna, Pilipinas
Mga Kategorya
  • Restaurant ng Takoyaki
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Katulad na mga organisasyon