user
Julias Online Kitchen
la marea, 467 Chestnut, San Antonio, San Pedro, 4023 Laguna, Pilipinas

Impormasyon
9 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:la marea, 467 Chestnut, San Antonio, San Pedro, 4023 Laguna, Pilipinas
  • Lugar:https://julias-online-kitchen.business.site/%3Futm_source%3Dgmb%26utm_medium%3Dreferral&sa=U&ved=0ahUKEwjX_J_YxOfwAhVUfMAKHbkFC50Q61gIvB8oETBk&usg=AOvVaw1lt-uf2IAzqlfBK56d7sgW
  • Telepono:+63 917 847 0029
Mga Kategorya
  • Restaurant
Mga opsyon sa serbisyo
  • Paghahatid:Oo
  • Takeout:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Katulad na mga organisasyon