Ta
Ta Ke Ho Me Sushi
Level 4, Robinsons Galleria South, Km. 31, National Highway, Brgy, San Pedro, Laguna, Pilipinas
Impormasyon
0 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:Level 4, Robinsons Galleria South, Km. 31, National Highway, Brgy, San Pedro, Laguna, Pilipinas
Mga Kategorya
  • Restaurant na may takeout
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
Mga Amenity
  • Mainam para sa mga bata:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon