user
OKO Japanese Pancake
68 Macaria Drive, San Pedro, Laguna, Pilipinas
Hitsura
OKO Japanese Pancake

Impormasyon
2 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:68 Macaria Drive, San Pedro, Laguna, Pilipinas
Mga Kategorya
  • Diner
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
Mga Amenity
  • Mainam para sa mga bata:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon