user
Gloria Jeans Coffee
Theater Mall Greenhills Shopping Center, Ortigas Ave, San Juan, 1503 Metro Manila, Pilipinas

Puna
Ja
Review №1

Still very good although I was surprised theyre still alive

An
Review №2

Quiet short lines

Impormasyon
8 Mga larawan
2 Puna
4 Marka
  • Address:Theater Mall Greenhills Shopping Center, Ortigas Ave, San Juan, 1503 Metro Manila, Pilipinas
  • Lugar:https://www.gloriajeanscoffees.com.au/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_campaign%3DGoogle%2520My%2520Business%26utm_content%3DGreenhills&sa=U&ved=0ahUKEwjI2tHwz-fwAhWSQUEAHQINDgMQ61gI0zkoDTC5AQ&usg=AOvVaw2IoK1L_wAzeISkitMty1I7
Mga Kategorya
  • Tindahan ng Kape
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
  • Dine-in:Oo
  • Paghahatid:Hindi
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon