Bo
Boyong Special Ice Cream
58, Jose Abad Santos Avenue, Barangay Lagundi, Mexico, 2021 Pampanga, Pilipinas
Impormasyon
0 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:58, Jose Abad Santos Avenue, Barangay Lagundi, Mexico, 2021 Pampanga, Pilipinas
  • Telepono:+63 920 560 4321
Mga Kategorya
  • Restaurant na fast food
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
Mga Amenity
  • Mainam para sa mga bata:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon