user
The Baked Sushi Cake
41, 1800 Pres. Emilio Aguinaldo, Marikina, 1800 Metro Manila, Pilipinas

Impormasyon
2 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:41, 1800 Pres. Emilio Aguinaldo, Marikina, 1800 Metro Manila, Pilipinas
  • Lugar:https://www.facebook.com/pages/category/Food---Beverage/The-Baked-Sushi-Cake-545357992635814
  • Telepono:+63 977 259 0592
Mga Kategorya
  • Restaurant
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
Mga Amenity
  • Mainam para sa mga bata:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon