user
Sushi Fix Manila
2nd Floor, 161, 1800 Gen. Ordoñez Ave, Marikina, Metro Manila, Pilipinas

Impormasyon
3 Mga larawan
0 Puna
Marka
 • Address:2nd Floor, 161, 1800 Gen. Ordoñez Ave, Marikina, Metro Manila, Pilipinas
 • Lugar:https://sushifixmnl.com
 • Telepono:+63 906 245 9613
Mga Kategorya
 • Sushi takeout
Mga opsyon sa serbisyo
 • Pickup:Oo
 • No-contact delivery:Oo
 • Paghahatid:Oo
 • Takeout:Oo
 • Dine-in:Hindi
Kalusugan at kaligtasan
 • Kailangan ang mask:Oo
 • Kailangang alamin ang temperatura:Oo
 • Nagsusuot ng mask ang staff:Oo
 • Kinukuha ang temperatura ng staff:Oo
 • Inaatasan ang staff na i-disinfect ang mga surface sa pagitan ng mga pagbisita:Oo
Dating
 • Kaswal:Oo
Mga Pagbabayad
 • Mga credit card:Oo
Katulad na mga organisasyon