user
Happy Hikaru
56 Panorama St, Marikina, 1811 Kalakhang Maynila, Pilipinas

Impormasyon
33 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:56 Panorama St, Marikina, 1811 Kalakhang Maynila, Pilipinas
  • Lugar:https://www.facebook.com/Happy-Hikaru-1445458702417256/%3Fref%3Dhl&sa=U&ved=0ahUKEwiytauqqufwAhXXQkEAHcxxDaQQ61gI-CAoETBe&usg=AOvVaw3YjKgHUK9n9mSpx-e9IO81
  • Telepono:+63 2 7504 3137
Mga Kategorya
  • Restaurant ng pagkaing Hapon
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon