user
Wadashi
98 Katipunan, Marikina, 1800 Metro Manila, Pilipinas
Hitsura
Wadashi

Impormasyon
1 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:98 Katipunan, Marikina, 1800 Metro Manila, Pilipinas
Mga Kategorya
  • Restaurant ng pagkaing Hapon
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon