user
Casablanca Leisure Lounge
1st Level, Shangri-la PLaza, EDSA, Mandaluyong, 1550 Metro Manila, Pilipinas
Hitsura
Casablanca Leisure Lounge

Puna
Bi
Review №1

A place where you can relax after a long day at work.

Impormasyon
1 Mga larawan
1 Puna
5 Marka
  • Address:1st Level, Shangri-la PLaza, EDSA, Mandaluyong, 1550 Metro Manila, Pilipinas
  • Telepono:+63 2 8687 0404
Mga Kategorya
  • Tindahan ng Kape
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
  • Maaliwalas:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon