user
Bag O Shrimps
3rd floor Atrium building SM Megamall, Ortigas Center, Mandaluyong, 1550 Metro Manila, Pilipinas

Puna
Th
Review №1

Satisfying seafood

Impormasyon
80 Mga larawan
1 Puna
5 Marka
 • Address:3rd floor Atrium building SM Megamall, Ortigas Center, Mandaluyong, 1550 Metro Manila, Pilipinas
 • Lugar:http://bagoshrimps.com
 • Telepono:+63 2 8532 7956
Mga Kategorya
 • Restaurant ng pagkaing dagat
Mga opsyon sa serbisyo
 • Takeout:Oo
 • Dine-in:Oo
Kalusugan at kaligtasan
 • Kailangan ang mask:Oo
 • Kailangang alamin ang temperatura:Oo
 • Nagsusuot ng mask ang staff:Oo
 • Kinukuha ang temperatura ng staff:Oo
 • Inaatasan ang staff na i-disinfect ang mga surface sa pagitan ng mga pagbisita:Oo
Pagiging Accessible
 • Pasukan na maaaring daanan ng wheelchair:Oo
Mga opsyon sa kainan
 • Tanghalian:Oo
 • Hapunan:Oo
Mga Amenity
 • Banyo:Oo
 • Mainam para sa mga bata:Oo
 • Mga high chair:Oo
Dating
 • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
 • Mga Pangkat:Oo
 • Pampamilya:Oo
Katulad na mga organisasyon
 • Hot-Star Large Fried ChickenSM Megamall Building A, Food Court, Bank Dr, Ortigas Center, Mandaluyong, 1555 Metro Manila, Pilipinas
 • Kumokuro RamenShaw Blvd, Mandaluyong, Kalakhang Maynila, Pilipinas
 • Jollibee MaysiloBrgy Plainview Maysilo Circle, Boni Ave, Mandaluyong, Metro Manila, Pilipinas
 • Nikhattu BistroGround floor Robinsons Cybergate Tower, 2 Pioneer St, Mandaluyong, 1554 Metro Manila, Pilipinas
 • St. Nicholas Catering and Restaurant1 Fatima Street corner San Rafael Street, Plainview Subdivision, Mandaluyong City, Metro Manila, Mandaluyong, 1550 Metro Manila, Pilipinas
 • Chekwa465 San Rafael Street, Corner Barangka Dr., Mandaluyong, Pilipinas
 • Botejyu SM MegamallDoña Julia Vargas Ave, Ortigas Center, Mandaluyong, Kalakhang Maynila, Pilipinas
 • Kuche Ribs & Sausages- MegamallSM Megamall, Lower Ground Floor, Food Court Area, Mandaluyong, 1552 Metro Manila, Pilipinas
 • Din Tai FungG/F Mega Fashion Hall, SM Megamall, Ortigas Center, Mandaluyong, Metro Manila, Pilipinas
 • GoldilocksStarmall, Shaw Blvd, Mandaluyong, 1555 Kalakhang Maynila, Pilipinas