user
Dome Cafe
18 ADB Ave, Ortigas Center, Mandaluyong, 1554 Kalakhang Maynila, Pilipinas

Impormasyon
2 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:18 ADB Ave, Ortigas Center, Mandaluyong, 1554 Kalakhang Maynila, Pilipinas
  • Lugar:http://domemanila.com
  • Telepono:+63 2 8687 5918
Mga Kategorya
  • Cafe
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
  • Dine-in:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
  • Maaliwalas:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon