user
Country Style
Epifanio de los Santos Ave, Ortigas Center, Mandaluyong, Kalakhang Maynila, Pilipinas

Puna
Jo
Review №1

An okay coffee/pastry shop

Impormasyon
5 Mga larawan
1 Puna
3 Marka
 • Address:Epifanio de los Santos Ave, Ortigas Center, Mandaluyong, Kalakhang Maynila, Pilipinas
 • Lugar:http://www.countrystyle.com
Mga Kategorya
 • Cafe
Mga opsyon sa serbisyo
 • Takeout:Oo
Mga Amenity
 • Mainam para sa mga bata:Oo
Dating
 • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
 • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon
 • Primo80 Primo Cruz, Mandaluyong, Kalakhang Maynila, Pilipinas
 • Dunkin DonutsSheridan, Mandaluyong, 1550 Kalakhang Maynila, Pilipinas
 • Emmas Lugawan455, 1550 Star, Mandaluyong, Metro Manila, Pilipinas
 • Amber19 Epifanio de los Santos Ave, Mandaluyong, Kalakhang Maynila, Pilipinas
 • Maxs Restaurant128 Shaw Blvd, Mandaluyong, 1552 Kalakhang Maynila, Pilipinas
 • Dome Cafe18 ADB Ave, Ortigas Center, Mandaluyong, 1554 Kalakhang Maynila, Pilipinas
 • Bahay Restaurant3 Sikap, Mandaluyong, 1550 Kalakhang Maynila, Pilipinas
 • Seattles Best CoffeeSM Megamall Building B, Ortigas Center, Mandaluyong, 1605 Metro Manila, Pilipinas
 • Army Navy Burger Burrito03, 500 Shaw Blvd, Pleasant Hills, Mandaluyong, 1550 Metro Manila, Pilipinas
 • Chekwa465 San Rafael Street, Corner Barangka Dr., Mandaluyong, Pilipinas