user
Vi-tea-min Milktea
83 Bataan, Matandang Balara, Quezon City, Metro Manila, Pilipinas

Impormasyon
4 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:83 Bataan, Matandang Balara, Quezon City, Metro Manila, Pilipinas
  • Lugar:http://facebook.com/viteaminmilktea&sa=U&ved=0ahUKEwjOyKn1uunwAhXnFVkFHQpoCFwQ61gI2TEoEDCnAQ&usg=AOvVaw3WKS_1sdeYlIZxnjWiGtvC
  • Telepono:+63 947 820 9999
Mga Kategorya
  • Tindahan ng Kape
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon