user
The Coffee Way
72A Maginhawa, Diliman, Lungsod Quezon, 1101 Kalakhang Maynila, Pilipinas
Hitsura
The Coffee Way

Impormasyon
14 Mga larawan
0 Puna
Marka
 • Address:72A Maginhawa, Diliman, Lungsod Quezon, 1101 Kalakhang Maynila, Pilipinas
 • Telepono:+63 915 500 0000
Mga Kategorya
 • Tindahan ng Kape
Mga opsyon sa serbisyo
 • May upuan sa labas:Oo
 • Takeout:Oo
 • Dine-in:Oo
 • Paghahatid:Hindi
Mga opsyon sa kainan
 • Hapunan:Oo
 • Panghimagas:Oo
Mga Amenity
 • Wi-Fi:Oo
Dating
 • Kaswal:Oo
 • Maaliwalas:Oo
Grupo ng Tao
 • Mga Pangkat:Oo
Mga Pagbabayad
 • Cash lang:Oo
Katulad na mga organisasyon