user
Sundust Bros Corporation
Del Monte Ave, Lungsod Quezon, 1105 Kalakhang Maynila, Pilipinas

Impormasyon
3 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:Del Monte Ave, Lungsod Quezon, 1105 Kalakhang Maynila, Pilipinas
  • Lugar:http://sundustbros.com
  • Telepono:+63 2 8372 8944
Mga Kategorya
  • Center para sa Trabaho
Kalusugan at kaligtasan
  • Kailangan ang mask:Oo
  • Kailangang alamin ang temperatura:Oo
  • Nagsusuot ng mask ang staff:Oo
  • Kinukuha ang temperatura ng staff:Oo
  • Inaatasan ang staff na i-disinfect ang mga surface sa pagitan ng mga pagbisita:Oo
Katulad na mga organisasyon