user
Nekopi Coffee
4 15th Ave, Cubao, Lungsod Quezon, 1111 Kalakhang Maynila, Pilipinas

Impormasyon
5 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:4 15th Ave, Cubao, Lungsod Quezon, 1111 Kalakhang Maynila, Pilipinas
  • Lugar:https://www.facebook.com/nekopiph
Mga Kategorya
  • Tindahan ng Kape
Mga opsyon sa serbisyo
  • Paghahatid:Oo
  • Takeout:Oo
Kalusugan at kaligtasan
  • Nagsusuot ng mask ang staff:Oo
Mga Pagbabayad
  • Cash lang:Oo
Katulad na mga organisasyon