user
Figaro Coffee
Philippine Heart Center, East Ave, Diliman, Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila, Pilipinas

Puna
Le
Review №1

Impormasyon
4 Mga larawan
1 Puna
5 Marka
  • Address:Philippine Heart Center, East Ave, Diliman, Lungsod Quezon, Kalakhang Maynila, Pilipinas
  • Lugar:http://figarocoffee.com
Mga Kategorya
  • Tindahan ng Kape
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
  • Dine-in:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
  • Maaliwalas:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon