user
Sachi
77 General Aguinaldo Ave, Cubao, Lungsod Quezon, 1109 Kalakhang Maynila, Pilipinas
Hitsura
Sachi

Puna
CK
Review №1

Decent place with good service. The hamachi was a nice cut. The salmon was a bit fishy (no pun intended).

Mi
Review №2

The pork was hard, the broth didnt meet expectations. Staff was good tho

JJ
Review №3

Closed. 閉店してます。

Impormasyon
28 Mga larawan
3 Puna
2 Marka
  • Address:77 General Aguinaldo Ave, Cubao, Lungsod Quezon, 1109 Kalakhang Maynila, Pilipinas
Mga Kategorya
  • Restaurant
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
  • Dine-in:Oo
Mga Amenity
  • Mainam para sa mga bata:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon