Ph
Philippine Society of Medical Oncology in Iloilo city
Unit 1418, 4th Floor, North Tower Cathedral Heights Building, Saint Luke’s Medical Center, Eulogio Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City, Metro Manila, Pilipinas
Impormasyon
0 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:Unit 1418, 4th Floor, North Tower Cathedral Heights Building, Saint Luke’s Medical Center, Eulogio Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City, Metro Manila, Pilipinas
  • Lugar:https://www.psmo.org.ph
  • Telepono:+63 2 8721 9326
Mga Kategorya
  • Oncologist
Pagiging Accessible
  • Pasukan na maaaring daanan ng wheelchair:Oo
Katulad na mga organisasyon