Ca
Cabadbaran City Health Office
Rara Street, Cabadbaran City, 8605 Agusan Del Norte, Pilipinas
Impormasyon
0 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:Rara Street, Cabadbaran City, 8605 Agusan Del Norte, Pilipinas
  • Telepono:+63 85 818 2048
Mga Kategorya
  • General Practitioner
Pagiging Accessible
  • Pasukan na maaaring daanan ng wheelchair:Oo
Katulad na mga organisasyon