user
Hipol Urology Stone Center and Ambulatory Surgery
Lifescape Arcade, J C Aquino Ave, Butuan, Agusan Del Norte, Pilipinas

Impormasyon
3 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:Lifescape Arcade, J C Aquino Ave, Butuan, Agusan Del Norte, Pilipinas
  • Lugar:http://www.facebook.com/hipol.urology.3&sa=U&ved=0ahUKEwiV4NTL9OfwAhUEQEEAHQgaClEQ61gI-BMoEDBX&usg=AOvVaw08hY-4INCyisvmh8WV5HI4
  • Telepono:+63 917 539 2701
Mga Kategorya
  • Urology clinic
Pagiging Accessible
  • Pasukan na maaaring daanan ng wheelchair:Oo
Katulad na mga organisasyon