user
Caraga Hospital
Butuan, Agusan Del Norte, Pilipinas

Impormasyon
10 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:Butuan, Agusan Del Norte, Pilipinas
  • Lugar:https://nearbyph.com/pages/caraga-hospital-infant-care-lying-in-center/139800&sa=U&ved=0ahUKEwiV4NTL9OfwAhUEQEEAHQgaClEQ61gI3BcoDzBl&usg=AOvVaw2mrpfnoSGeAfgnlIaHW5x5
  • Telepono:+63 85 342 5592
Mga Kategorya
  • Ospital
Pagiging Accessible
  • Pasukan na maaaring daanan ng wheelchair:Oo
Katulad na mga organisasyon