J2
J2 Pension House & Restaurant
419 T. Calo Extension, Butuan City 8600, Pilipinas
Impormasyon
0 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:419 T. Calo Extension, Butuan City 8600, Pilipinas
  • Telepono:+63 905 726 5650
Mga Kategorya
  • Restaurant
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
  • Dine-in:Oo
Mga Amenity
  • Mainam para sa mga bata:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon