Ry
Ryuma shiroi Koibito japanese&local food restaurant
Purok 6, Silang, Cavite, Pilipinas
Impormasyon
0 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:Purok 6, Silang, Cavite, Pilipinas
  • Telepono:+63 917 848 8047
Mga Kategorya
  • Restaurant
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
  • Dine-in:Oo
Mga Amenity
  • Mainam para sa mga bata:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon