user
KittyCup Milktea House
B13 L44 Road 7 corner, 11 Arveemar Homes, Angono, 1930 Rizal, Pilipinas

Impormasyon
100 Mga larawan
0 Puna
Marka
  • Address:B13 L44 Road 7 corner, 11 Arveemar Homes, Angono, 1930 Rizal, Pilipinas
  • Lugar:https://kitty-cup-house-of-tea-arveemar.business.site/%3Futm_source%3Dgmb%26utm_medium%3Dreferral&sa=U&ved=0ahUKEwjI2tHwz-fwAhWSQUEAHQINDgMQ61gImUEoETDRAQ&usg=AOvVaw0ABkyuxPsdupomYwyQTO2j
  • Telepono:+63 920 872 9777
Mga Kategorya
  • Tindahan ng Kape
Mga opsyon sa serbisyo
  • Takeout:Oo
Mga Amenity
  • Mainam para sa mga bata:Oo
Dating
  • Kaswal:Oo
Grupo ng Tao
  • Mga Pangkat:Oo
Katulad na mga organisasyon